IDENTYFIKACJA ŚLADÓW

  • Badania polimorfizmu DNA śladów biologicznych w sprawach kryminalistycznych wykonujemy wyłącznie na zlecenia Sądów, Prokuratur i Policji.
  • Materiał stanowią ślady krwi, nasienia ludzkiego, śliny, włosy oraz ślady LCN – ślady dotykowe o obniżonej ilości DNA zazwyczaj niewidoczne.
  • Ekspertyzy sporządzane są na podstawie szerokiego zakresu markerów genetycznych STR chromosomów autosomalnych oraz chromosomu Y z wykorzystaniem najnowszych technik biologii molekularnej.
  • Spektrum naszych działań oprócz badań DNA obejmuje również specyficzną analizę śladów biologicznych z zastosowaniem testów identyfikujących krew, ślinę lub ślady nasienia.
  • Czas realizacji zlecenia i oczekiwania na opinię do uzgodnienia, zazwyczaj 2-3 tygodnie.
  • Koszt ekspertyzy ustalamy telefonicznie (32 20 88 678) po konsultacji ze zleceniodawcą (zależny od ilości i rodzaju śladów biologicznych).