KADRA

p.o. KIEROWNIKA KATEDRY I ZAKŁADU:

dr n. med. Christian Jabłoński

 

ZESPÓŁ KATEDRY I ZAKŁADU:

Dr n. med. mgr farm. Kornelia Droździok - adiunkt badawczo-dydaktyczny, specjalista laboratoryjnej genetyki sądowej

Dr n. med. lek. stom. Krystian Rygol - specjalista medycyny sądowej, emerytowany wykładowca

Dr n. farm. mgr chem. Joanna Kulikowska - specjalista laboratoryjnej toksykologii medycznej, emerytowany wykładowca

Dr n.med. mgr chem. Joanna Nowicka - adiunkt dydaktyczny, specjalista laboratoryjnej toksykologii medycznej, specjalista laboratoryjnej toksykologii sądowej, kierownik ćwiczeń

Dr n. med. mgr analityki med. Małgorzata Korczyńska - specjalista, specjalista laboratoryjnej toksykologii medycznej, specjalista laboratoryjnej toksykologii sądowej

Dr n. med. Stanisława Kabiesz-Neniczka - lekarz medycyny sądowej, emerytowany wykładowca

Dr n. med. Agnieszka Nowak - asystent dydaktyczny, specjalista medycyny sądowej, magister prawa

Dr n. med. Mariusz Kobek - asystent dydaktyczny, specjalista medycyny sądowej

Dr hab. n. med. i nauk o zdrowiu Rafał Skowronek - adiunkt badawczo-dydaktyczny, specjalista medycyny sądowej, specjalista patomorfolog

Dr n. med. Michał Szczepański - asystent dydaktyczny, specjalista medycyny sądowej

Lek. Rafał Kwarta - specjalista medycyny sądowej

Lek. Przemysław Banaszek - asystent dydaktyczny, specjalista medycyny sądowej

Lek. Karol Zięba - asystent dydaktyczny, lekarz rezydent

Dr n. med. Marcin Tomsia - adiunkt badawczo-dydaktyczny, diagnosta laboratoryjny

Dr n. med. Ewelina Pieprzyca - st. technik

Mgr chemii Karolina Mrochem - st. technik

Mgr chemii Małgorzata Głaz - st. technik

Iwona Kowalska - st. technik analityki medycznej

Krystyna Stepuła - st. technik

Adam Korecki - st. technik, laborant sekcyjny

Wincenty Zalewski - technik, laborant sekcyjny

Bożena Kubot, Aleksandra Chudyka - pomoc laboratoryjna

Elżbieta Kuncio - st. technik, sekretariat usługowy

Mgr inż. Aleksandra Marchewka - st. technik, sekretariat dydaktyczny