O NAS

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej kształci studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego kierunku lekarskiego, kierunku lekarsko-dentystycznego, kierunku ratownictwo medyczne - w zakresie medycyny sądowej, prawa medycznego, etyki lekarskiej i etyki w stomatologii. Pracownicy Katedry prowadzą także zajęcia fakultatywne dla studentów kierunku lekarskiego, w ramach studiów doktoranckich z prawa medycznego i własności intelektualnej oraz zajęcia w ramach studiów podyplomowych na temat: Prawo w ochronie zdrowia. Ponadto Katedra prowadzi zajęcia z medycyny sądowej ze słuchaczami Szkoły Policji w Katowicach oraz szkolenia dla Prokuratorów.

Działalność naukowa Katedry jest realizowana w obszarze medycyny sądowej i głównych jej gałęzi tj. toksykologii sądowej i genetyki sądowej z ukierunkowaniem tematycznym na walor praktycznego zastosowania w bieżącej działalności opiniodawczej z uwzględnieniem potrzeb organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz oczekiwań społecznych, a także aktualnych wyzwań prawa.

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej SUM w Katowicach realizuje pełnoprofilową działalność usługową na rzecz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, wykonując sądowo-lekarskie oględziny i sekcje zwłok oraz różnorodne opinie z zakresu medycyny sądowej (tanatologii i traumatologii sądowo-lekarskiej, opinie o charakterze rekonstrukcyjnym, w tym dotyczące wypadków komunikacyjnych, ustalenia przyczyny i mechanizmu śmierci, obrażeń ciała i stanu zdrowia); histopatologii, genetyki sądowej i toksykologii sądowej.