INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Odrabianie zajęć

Odrabianie zajęć możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem ćwiczeń.

Kierownik ćwiczeń: Dr n.med. mgr chem. Joanna Nowicka

Kontakt: jnowicka@sum.edu.pl

 

Konsultacje z nauczycielami

Konsultacje z nauczycielami akademickimi Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej odbywają się              

w poniedziałki w godzinach 9:00-12:00

bądź po wcześniejszym, mailowym, uzgodnieniu terminu, mail: forensic@sum.edu.pl.