MATERIAŁY DLA STUDENTÓW

PODRĘCZNIKI

Polecane podręczniki z medycyny sądowej w języku polskim:

  1. "Medycyna sądowa" pod red. Grzegorza Teresińskiego - 3-tomowy podręcznik z medycyny sądowej pod redakcją konsultanta krajowego z medycyny sądowej. Wydany w 2019 roku 1 tom podręcznika obejmuje szeroki przekrój informacji z zakresu tanatologii i traumatologii sądowo-lekarskiej.
  2. "Medycyna sądowa: podręcznik dla studentów" autorstwa Jana Markiewicza, Stefana Raszeji i Władysława Nasiłowskiego - podręcznik z medycyny sądowej, którego ostatnie wydanie miało miejsce w roku 1990. Rozdziały z zakresu klasycznej medycyny sądowej stanowią nadal podstawowe źródło wiedzy dla studentów kierunku lekarskiego.
  3. "Medycyna sądowa" autorstwa D. i V. Di Maio - podręcznik zawierający wiele informacji przydatnych w praktyce medyka sądowego
  4. "Opiniowanie sądowo-lekarskie i toksykologiczne" - Zdzisław Marek, Małgorzata Kłys - jeden z bardziej aktualnych podręczników, zwięźle opisuje najważniejsze informacje z zakresu medycyny sądowej
  5.  "Medycyna sądowa. Podręcznik dla studentów medycyny" - A. Jakliński, J.S. Kobiela

 

INNE MATERIAŁY

Czasopisma naukowe z bezpłatnym dostępem do pełnych artykułów:

http://www.termedia.pl/Czasopismo/Archiwum_Medycyny_Sadowej_i_Kryminologii-82

http://www.forensicscience.pl/

http://www.ies.krakow.pl/wydawnictwo/prokuratura/

http://www.rjlm.ro/index.php/lastnr

 

Strony internetowe popularyzujące medycynę sądową i kryminalistykę:

http://kryminalistyka.fr.pl/

http://www.stone.webd.pl/

 

Strony towarzystw naukowych:

http://ptmsik.pl/

http://www.pttox.lodz.pl/

http://kryminalistyka.pl/

http://www.eafe.org/

 

Ciekawe wywiady:

http://gazetasledcza.pl/2016/03/o-owadach-zwlokach-okiem-medyka-sadowego/#.Vuf-svnhDIU

http://gazetasledcza.pl/2015/10/o-tanatologii-samobojstwach-i-sekcjach-zwlok/#.Vuf-4PnhDIU

http://wiadomosci.onet.pl/na-tropie/ze-smiercia-na-ty/3f5nj

http://www.kryminalistyka.fr.pl/wywiady_dobosz.php

http://www.kryminalistyka.fr.pl/wywiady_drozd.php