KARTY PRZEDMIOTÓW I REGULAMINY ZAJĘĆ

KIERUNEK LEKARSKI - WNM KATOWICE

II rok

PRAWO MEDYCZNE
Karta przedmiotu

Regulamin zajęć

 

V rok

MEDYCYNA SĄDOWA

Regulamin zajęć

Karta przedmiotu

 

VI rok

WYBRANA SPECJALNOŚĆ: WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWA MEDYCZNEGO I ETYKI LEKARSKIEJ

Regulamin zajęć

 

KIERUNEK LEKARSKI - WNM ZABRZE

 I rok

ETYKA LEKARSKA

Regulamin zajęć   

Karta przedmiotu

 

II rok

PRAWO MEDYCZNE

Regulamin zajęć
Karta przedmiotu

 

 V rok

MEDYCYNA SĄDOWA

Regulamin zajęć 

Karta przedmiotu

 

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

 I rok

PRAWO I ETYKA W STOMATOLOGII

Regulamin zajęć

Karta przedmiotu

 

II rok

MEDYCYNA SĄDOWA

Regulamin zajęć

Karta przedmiotu

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE

I rok

PRAWO MEDYCZNE I ETYKA ZAWODOWA RATOWNIKA MEDYCZNEGO

Regulamin zajęć

Karta przedmiotu

 

III rok

MEDYCYNA SĄDOWA

Regulamin zajęć

Karta przedmiotu

 

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

Karty przedmiotu:

Lekarz w sądzie: świadek, pokrzywdzony, oskarżony, biegły: karta przedmiotu

Błąd medyczny w aspekcie odpowiedzialności karnej i zawodowej lekarza: karta przedmiotu

Uzależnienie od alkoholu i narkotyków jako problem toksykologiczno-sądowy: karta przedmiotu

Interakcje ksenobiotyków w opiniowaniu medyczno-sądowym: karta przedmiotu

Zastosowanie badań genetycznych w identyfikacji śladów biologicznych: karta przedmiotu

Zastosowanie badań genetycznych w ustalaniu spornego ojcostwa: karta przedmiotu

 

II i III rok

Regulamin zajęć

 IV rok

Regulamin zajęć

 

NEUROBIOLOGIA

 I rok - zajęcia fakultatywne

Regulamin zajęć

Zastosowanie badań genetycznych w identyfikacji śladów biologicznych: Karta przedmiotu

Uzależnienie od alkoholu i narkotyków jako problem toksykologiczno-sądowy: Karta przedmiotu

 

SZKOŁA DOKTORSKA

Wydział Nauk Medycznych Katowice
Szkoła Doktorska SUM
I rok

ETYCZNE I PRAWNE ASPEKTY BADAŃ NAUKOWYCH Z ELEMENTAMI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Regulamin zajęć

Karta przedmiotu

 
                          

KIERUNEK LEKARSKI Z WYKŁADOWYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM

II year

MEDICAL LAW

Class terms and conditions

Sylabus 

 

V year

FORENSIC MEDICINE

Class terms and conditions

Sylabus 

 

VI year

FORENSIC MEDICINE

Class terms and conditions

Sylabus

 

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY Z WYKŁADOWYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM

 I year

LAW AND ETHICS

Class terms and conditions 

Teaching module description

 

II year

FORENSIC MEDICINE

Class terms and conditions

Teaching module description