INFORMACJE OGÓLNE

Katedra prowadzi wykłady, seminaria i ćwiczenia dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego:
• kierunek lekarski: Medycyna sądowa, Elementy prawa medycznego, Etyka lekarska, zajęcia fakultatywne dla II, III i IV roku,
• kierunek lekarsko-dentystyczny: Medycyna sądowa, Prawo medyczne i etyka w stomatologii,
• kierunek ratownictwo medyczne: Medycyna sądowa, Propedeutyka prawa, Ochrona własności intelektualnej,
• studia doktoranckie: Prawo medyczne i własność intelektualna,
• studia podyplomowe - współorganizacja studiów i zajęcia nt. Prawo w ochronie zdrowia,
• kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny z wykładowym językiem angielskim: Medycyna sądowa, Prawo i etyka w stomatologii.