INFORMACJE DLA RODZIN OSÓB ZMARŁYCH

 
 • Karta zgonu wydawana jest przez sekretariat Zakładu Medycyny Sądowej.  Jest ona dokumentem niezbędnym do uzyskania Aktu Zgonu, który jest wystawiany w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 • Kartę zgonu może odebrać najbliższa rodzina osoby zmarłej. Prawo do odbierania karty zgonu mają również osoby upoważnione przez najbliższą rodzinę.
 • Do wydania karty zgonu konieczny jest dowód osobisty osoby zmarłej oraz dowód osobisty osoby odbierającej kartę zgonu.
 • Karty zgonu wydawane są wyłącznie na podstawie dowodu osobistego osoby zmarłej w godzinach 8:00 - 15:00, w sekretariacie Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej SUM w Katowicach, ul. Medyków 18, budynek C-2, piętro III.
 • W celu zarejestrowania karty zgonu i uzyskania odpisów aktu zgonu należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego rejonowo dla miejsca zgonu.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wszystkie czynności identyfikacyjne, w tym zmierzające do rozpoznania osób o nieustalonych personaliach, leżą w gestii Wymiaru Sprawiedliwości, tj. Policji i Prokuratury i są prowadzone wyłącznie w obecności i pod nadzorem funkcjonariuszy tych służb.
 • Okazanie NN zwłok znajdujących się w prosektorium Zakładu Medycyny Sądowej dokonywane jest wyłącznie w obecności funkcjonariusza Policji.
 • Do Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej przywożone są zwłoki skierowane przez Prokuratury Rejonowe z województwa śląskiego. Prosektorium Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej SUM w Katowicach przyjmuje zwłoki całodobowo.
 • Odbiór zwłok:
  •     Wydawanie zwłok odbywa się w godzinach pracy prosektorium, w dni powszednie, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym
  •     Ubieranie zwłok nie należy do obowiązków pracowników prosektorium tut. Zakładu