OPINIOWANIE SĄDOWO-LEKARSKIE

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej SUM w Katowicach wykonuje opinie medyczno-sądowe w sprawach karnych, cywilnych i ubezpieczeniowych ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących wielospecjalistycznej zespołowej oceny postępowania lekarskiego w przypadkach podejrzenia błędu medycznego. Jednostka dysponuje możliwościami sporządzenia opinii zespołowych, kompleksowych, z udziałem lekarzy specjalistów dyscyplin klinicznych, ekspertów z zakresu ruchu drogowego i wypadkowości drogowej, entomologii sądowej, broni i balistyki. Zakład wydaje także opinie dotyczące oceny stanu trzeźwości (tzw. rachunku retrospektywnego i prospektywnego). Opinie sporządzane są na zlecenie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.