TOKSYKOLOGIA SĄDOWA

Pracownia toksykologii sądowej wykonuje szerokoprofilowe badania chemiczno-toksykologiczne, a także wydaje opinie toksykologiczno-sądowe z zakresu alkohologii, zatruć lekami, środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i substancjami psychoaktywnymi wchodzącymi w skład dopalaczy (nowych substancji psychoaktywnych).

Materiał biologiczny pobrany od osób żyjących (krew, mocz)
badania w kierunku obecności:
-    alkoholu etylowego i jego zamienników,
-    środków wziewnych (rozpuszczalniki, toksyczne gazy),
-    środków odurzających, substancji psychotropowych, składników tzw. dopalaczy,
-    leków.

Materiał biologiczny pobrany w czasie sekcji zwłok (płyny ustrojowe, wycinki narządów wewnętrznych)
badania w kierunku obecności:
-    alkoholu etylowego i jego zamienników,   
-    środków wziewnych (rozpuszczalniki, gazy),   
-    karboksyhemoglobiny (zatrucia tlenkiem węgla),
-    methemoglobiny (zatrucia azotynami, azotanami),
-    jonów cyjankowych (zatrucia cyjankami, cyjanowodorem),
-    środków odurzających, substancji psychotropowych i składników tzw. dopalaczy,
-    leków.

Materiał porównawczy zabezpieczony na miejscu ujawnienia zwłok:
-    badania identyfikacyjne płynów, proszków, tabletek.

Materiał dowodowy zabezpieczony w sprawach karnych:
-    badania identyfikacyjne alkoholi z nielegalnej produkcji bądź sprzedaży,
-    analiza materiału dowodowego w postaci proszków, tabletek, suszy roślinnych, płynów w kierunku obecności środków odurzających, substancji psychotropowych i  składników tzw. dopalaczy,
-    analiza przedmiotów służących do produkcji, konfekcjonowania i zażywania narkotyków,
-    analiza miotaczy gazów obezwładniających.

Pracownia Toksykologii Sądowej uczestniczy w testach biegłości i porównań międzylaboratoryjnych z zakresu badań materiału biologicznego na zawartość alkoholu, środków odurzających i substancji psychoaktywnych organizowanych przez Gesellschaft für Toxikologische und Forensische Chemie (GTFCH).
Koszty badań opracowywane są na podstawie taryfy wynagrodzenia instytucji naukowych w postępowaniu przed sądami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Terminy wykonywania zleconych badań - ok. 1 miesiąc.
Terminy wykonywania zleconych badań w sprawach bardzo pilnych do uzgodnienia, możliwość uzyskania wyniku w ciągu 1 - 2 dni.
Pracownicy laboratorium toksykologii sądowej oferują telefoniczną pomoc w formułowaniu postanowień o powołaniu biegłych i pytań w nich zawartych.

Kontakt:
Pracownia toksykologiczna: (32) 208 84 46
dr Małgorzata Korczyńska, dr Joanna Kulikowska, dr Ewelina Pieprzyca, mgr Karolina Mrochem

Pracownia badania alkoholu: (32) 208 84 93, (32) 208 84 45
dr Joanna Nowicka, mgr Małgorzata Głaz