USTALANIE OJCOSTWA

  • Badania polimorfizmu DNA w sprawach spornego ojcostwa wykonujemy na zlecenia Sądów i Prokuratur oraz osób prywatnych gdy zgodę wyrażają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. W przypadku gdy dziecko jest niepełnoletnie wymagamy zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Dla naszych badań       Zleceniodawcą może być również pełnoletnie dziecko. Materiałem porównawczym w sprawie spornego ojcostwa może być profesjonalnie zabezpieczony materiał ze zwłok.
  • Ekspertyzy sporządzane są na podstawie szerokiego zakresu markerów genetycznych STR chromosomów autosomalnych oraz chromosomu Y z wykorzystaniem najnowszych technik biologii molekularnej.
  • Wydawane przez nas opinie sądowo genetyczne jednoznacznie potwierdzają lub wykluczają ojcostwo. Opinia posiada pełną moc prawną i może być użyta w postępowaniu sądowym.
  • Opinię sporządzamy w ciągu 7 dni.
  • Do badań pobieramy krew obwodową i/lub wymaz z błony śluzowej jamy ustnej. Pobranie materiału dokonuje się wyłącznie w Zakładzie, gdzie sporządzamy protokół pobrania materiału w oparciu o dokumenty tożsamości w obecności obu stron. Materiał pobierany jest przez wykwalifikowany personel.
  • Pracownia posiada atest Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii na badania DNA w zakresie ustalania pokrewieństwa.
  • Koszt ekspertyzy ustalamy telefonicznie (32 20 88 678). Cena analizy uzależniona jest od ilości osób poddanych badaniom w danej sprawie.

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 ust. 1 i 2 RODO oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych